Když Stefan Schindler v roce 1854 koupil v Krásné Lípě dům zvaný Schusterschänke a začal v něm na několika stávcích vyrábět punčochy, nemohl tušit, že zakládá firmu, která přetrvá do dnešních dnů a stane se nejdéle nepřetržitě fungující pletařskou firmou v Česku.

My pokračujeme dále, v duchu hesla "Tradice je předávání ohně, ne uctívání popela" ve stopách odvážných předků.

Barevný letáček je zde.

Vyrábíme v poslední funkční řemeslné pletárně v České republice s tradicí od roku 1854, kde se řemeslo předává z generace na generaci.